juni 18, 2023

Debatt – Fråga till majoriteten: Hur får man stabil tillgång på el?

Niklas Säwen (S), Klara Hedin (V) och Hans Forsberg (C) skriver i en debattartikel att de inte har någon plan att bygga kärnkraft i Sundsvall. Må så vara, men nog har majoriteten också koll på att kommuner varken kan eller ska bygga kärnkraft?

Det förslag som de refererar till gäller en motion från M, KD och L, där vi i oppositionen anser att experter inom Sundsvalls kommun ska förbereda mark om en kärnkraftsetablering initieras från exempelvis Vattenfall. Vi föreslår detta eftersom det inte är någon naturlag att Sundsvall och elområde 2 fortsatt ska ha elöverskott.
Med de elintensiva etableringar som planeras av olika aktörer kommer sannolikt en ökad nätkapacitet och ny energiproduktion att krävas.

S, V och C har som bekant inte den bästa historiken när det kommer till att förstå näringslivets förutsättningar. Deras attityd i den här frågan är inget undantag. Att näringslivet efterfrågar mer planerbar kraft och en bred energimix kan knappast vara någon nyhet, förutom möjligtvis för denna trio.

Den 11 juni konstaterade även Sundsvalls Tidnings ledarskribent Marcus Backholm Bohlin att ”det behövs både väderberoende och planerbar kraftproduktion” samtidigt som han konstaterar att ”det inte fungerar om politiker i landets alla kommuner och regioner säger nej till mer kraftproduktion i just deras närområde”. Vi kan bara instämma.

Att Niklas Säwén (S), Klara Hedin (V) och Hans Forsberg (C) oroar sig för vårt förslag är en felprioritering. De borde däremot oroa sig för andra saker. Arbetet med att återupprätta kommunens förtroende efter alla snedsteg som gjorts med er som ytterst ansvariga är en inte alldeles enkel uppgift. Arbetet med att säkra ekonomiska förutsättningar för morgondagens Sundsvall är också en svår, men nödvändig uppgift.

Om majoriteten vill börja lägga fokus på dessa frågor och tala om dessa utmaningar ska de veta att den Blå Alliansen vilken dag som helst är beredd att kavla upp ärmarna och få jobbet gjort.

Vår fråga till majoriteten kvarstår dock – hur får man stabil tillgång på el? Finns väl bara kolkraft, olja och (rysk) gas kvar att välja på som är stabil förutom kärnkraft då? Är det era alternativ?

Ta ställning och dela artikeln