augusti 5, 2023

Debatt – Kommunens rådande situation är högst beklaglig och allvarsam

Så sent som för några dagar sedan fick oppositionen, likväl kommunalrådet och kommundirektören, information av extern part om felaktigt nyttjande av kommunens poolbilar. En av kommunens bilar hade fungerat som färdmedel i syfte att bland annat transportera personer till en av stadens nattklubbar.

Ännu en kommunskandal. Vad är det som gör att Sundsvalls kommun gång på gång brister i såväl ledning som styrning? Många gånger är det media eller andra externa aktörer som informerar oss om i vilka avseenden vi avviker från såväl lagar som policys och riktlinjer. Oavsett om det handlar om poolbilar, korruption eller tystnadskultur. Det duger inte och det är heller inte acceptabelt. Sundsvalls kommun kan inte låta media och andra externa parter sköta internkontrollen, vi måste sätta oss i förarsätet och ha ett fungerande ledarskap – i alla led.

I ST:s ledardebatt 2/8 skrev Backholm Bohlin bland annat: ”Att Sundsvalls kommun lider av en tystnadskultur är ett påstående som ofta återkommer i debatten. De senaste åren har vi lite nu och då kunnat läsa vittnesmål om hur anställda som är kritiska straffas eller tystas ner. Nu är det på äldreboendet Kristinelund i Nacksta som känner sig tystade och ifrågasatta”. Ännu ett kvitto på att det råder tystnadskultur inom Sundsvalls kommun. Vi är en offentlig skattefinansierad verksamhet där öppenhet är särskilt avgörande. Öppenhet är också tillsammans med ”mod” och ”helhetssyn” ett av våra värdeord. Journalister kan omöjligen bevaka allt som pågår, därför är det viktigt att medarbetarna själva har modet och reagerar på felaktigheter.

Kommunens rådande situation är högst beklaglig och mycket allvarsam. Sundsvallsborna ska få valuta för sina skattepengar. Framför allt ska vi använda skattepengarna till att förbättra välfärden och säkra kommunens mest grundläggande uppgifter. Då kan fler få vård i tid, barnen lära sig mer i skolan och människor känna sig trygga. Om vi ska ha råd med välfärden, utan omfattande skattehöjningar, måste vi prioritera rätt saker och inte lägga tid och engagemang på att städa i vår egen oreda.

Inom en snar framtid kommer vi att öka vår befolkning med närmare 10 000 invånare och då är det av yttersta vikt att Sundsvalls kärnverksamheter – skola, vård och omsorg och så vidare – fungerar.

Vi får heller inte glömma att vi har en mycket utmanande uppgift kopplat till kompetensförsörjning. Vårt näringsliv flaggar redan nu för stora svårigheter att hitta rätt kompetens till sina verksamheter. Och ska vi lyckas locka kompetens till vår region, då måste vi som kommun också vara attraktiv. Bristande ledning och styrning kostar onödiga skattepengar. Det är inte meningen att kommunens poolbilar ska nyttjas för privat taxiverksamhet eller att modiga medarbetare som flaggar för icke fungerade delar i vår verksamhet ska tystas ner.

Vi finner det högst relevant att ställa oss frågan; ”Vad kostar egentligen S, V och C:s ledning och styrning av Sundsvalls kommun och har Sundsvall verkligen råd med notan?”

Alicja Kapica (M), oppositionsråd
Oskar Brusell (M), gruppledare

Ta ställning och dela artikeln