oktober 9, 2023

Debatt: Ras i rankning – beklaglig trend för Sundsvalls näringsliv

Det är utom vårt förstånd att majoriteten inte förstår anledningarna till att Sundsvall dalar i Svenskt Näringslivs företagsrankning. Eller hur ska vi annars tolka det märkliga replikskiftet där majoriteten påtalar att de inte delar Marcus Backholm Bohlins bild av att kommande etableringar i Torsboda gör att kommunen tappar fokuset på befintliga företag.

S, V och C skriver: ”Om det hade varit fallet så hade resultatet såklart varit annorlunda för Timrå kommun, som är en mindre kommun med mindre resurser”.

Redan i vintras flaggade Moderaterna för att fokuseringen 5 000 nya jobb och Torsboda kan medföra att Sundsvalls kommun inte gör sin hemläxa gällande att tillgodose behoven för våra små och medelstora företag. Den läxa som Timrå gjort och fortsätter att göra – trots att de är en mindre kommun med mindre resurser. Då vi är större och har större resurser borde vi prestera bättre.

Sedan det moderatledda styret i Sundsvall avgick 2014 har vi rasat i rankningen. Detta är ett faktum. Och det handlar inte om några marginella placeringar, utan 92 för att vara exakt. En mycket negativ och högst beklaglig trend för Sundsvalls näringsliv.

Ett annat faktum är att majoriteten vid flertalet tillfällen försämrat förutsättningarna för Sundsvalls näringsliv. Låt oss lyfta ett antal exempel. Så sent som förra veckan beslutade kommunfullmäktige om en ny inköpsstrategi. Tyvärr har vi, trots oppositionens invändningar, fortfarande kvar skrivelser kopplat till kollektivavtal – även fast vi vet att kravet på kollektivavtal är orimligt för de små företagen, vilket också medför att de utesluts från våra upphandlingar.

Ytterligare ett exempel är LOV i äldreomsorgen som bland annat syftar till att öka vårdtagarnas inflytande över de offentligt finansierade tjänsterna, men likväl för att underlätta för privata entreprenörer att etablera sig på marknaden. Något som verkar gått S, V och C helt förbi.

Intresset för näringslivsrankningen har varit tämligen svalt hos majoriteten och det näringslivspolitiska program kommunen beslutade om redan 2019 har inte gett bättre resultat. Ett program som skulle förbättra kommunens service, ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. För att citera dåvarande kommunalrådet Peder Björk: ”företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen. Och de företag som är intresserade av att fortsätta driva verksamhet eller att etablera sig i Sundsvall behöver inte tveka över hur högt vi värdesätter företagen”. Tomma ord och en byrålådeprodukt är aldrig bra. Ord kräver handling.

När S, V och C skriver i sin replik att de självklart vill att Sundsvall ska placera sig bättre än plats 244 av 290 skramlar det märkvärdigt tomt. Utveckling kräver förändring, utan förändring ingen utveckling. Och som svar på kommunalrådets lösning på problemet – vi kommer aldrig att lyckas med en kulturförändring utan ett politiskt styre som sätter näringslivsfrågorna högst på agendan.

Alicja Kapica (M), oppositionsråd

Oskar Brusell Strid (M), gruppledare

Signe Weiss (M), ledamot service- och förvaltningsutskottet

Ta ställning och dela artikeln