augusti 22, 2023

Debatt – Storleken på barngrupperna spelar en avgörande roll

Våra yngsta barn är vår mest värdefulla tillgång, och deras tidiga år formar grunden för deras framtid. Det är med oro vi läser om förskolans utmaningar i Sundsvall, där stora barngrupper har blivit normen. Den 8 augusti rapporterade Sundsvalls Tidning om hur över 73 procent av åldersindelade barngrupper i förskolan överskrider Skolverkets rekommendationer. Det är hög tid att vi som samhälle tar ett beslutsamt steg mot att prioritera våra barns utveckling och välmående.

Denna problematik är ingen nyhet för oss i oppositionen. Sedan 2014 har vi lagt flera förslag med syfte att minska barngrupperna och även öronmärkt resurser för att möjliggöra mindre barngrupper i våra kommunala budgetar. Det är en strategi som skiljer sig avsevärt från den nuvarande majoritetens inställning. Tyvärr har majoriteten, ledd av Socialdemokraterna, aktivt fört en politik som ökat barngruppernas storlek i ett försök att spara pengar.

Skolverkets rekommendationer om barngruppers storlek är mer än bara siffror på papper. De representerar kvaliteten och omsorgen som våra barn förtjänar under deras viktigaste utvecklingsfas. För barn i åldern 1–3 år rekommenderas en barngrupp med 6–12 barn, medan barn i åldern 4–5 år bör ha 9–15 barn i gruppen. Dessvärre är Sundsvalls verklighet av en helt annan natur. Många förskolor överskrider dessa riktlinjer avsevärt, med barngrupper som kan uppgå till 20 eller till och med fler. Denna situation äventyrar barns möjlighet till en trygg utveckling och den stimulans de behöver, både socialt och pedagogiskt.

Effekterna av stora barngrupper drabbar inte bara barnen. Pedagogernas arbetsmiljö påverkas negativt när de inte kan erbjuda den individuella uppmärksamhet och närhet som varje barn förtjänar. För att skapa en balanserad och trygg förskolemiljö krävs tillräckligt med vuxna för att kunna möta barnens olika behov och önskemål.

Vi inser självklart att olika typer av förskolor kan vara en tillgång. Vi vill ha en blandning av större och mindre förskolor, dagbarnvårdare och privata utförare. Variationen berikar barnens erfarenheter och främjar deras utveckling. Men i stora barngrupper blir det svårt att etablera de nära och förtroendefulla relationer som är så avgörande för barnens välbefinnande och utveckling. Känslan av otrygghet som kan uppstå i dessa situationer kan leda till negativa konsekvenser som svårigheter med koncentration, trötthet och nedstämdhet.

Politik spelar en avgörande roll. Prioriteringar gör skillnad. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill ge våra yngsta Sundsvallsbor den livsstart de förtjänar. Detta är en investering som kommer att ge positiva resultat både omedelbart, inte minst när det gäller förskolepersonalens arbetsmiljö, och på längre sikt, då trygga barn skapar trygga vuxna. Storleken på barngrupperna spelar en avgörande roll i denna ekvation.

Ta ställning och dela artikeln