juli 4, 2023

Debatt – Vi kan inte bara planera staden för soliga sommardagar

För den politiska majoriteten har det inte varit självklart att anpassa planer när effekten av beslut inte blir som de önskar. Som de skriver är tanken att ytparkeringar ska minska. Trots att flöden till vissa besökspunkter påverkas. Trots att vi står inför en stor befolkningsökning. Trots att många känner sig tryggare att parkera på en ytparkering.

Det är glädjande att majoriteten nu lyssnat på våra invändningar mot den snabba nedmonteringen av centrala ytparkeringar och att parkeringarna vid södra Esplanaden fredas. Vi hade även hoppats att det i samma klubbslag skulle tagits beslut om att utöka tiden för korttidsparkering från två till tre timmar. Ett beslut för att bättre tillgodose besökares, medborgares och näringslivets behov då ärenden som tar tid kan göras utan stressen att få en parkeringsbot.

Något som majoriteten inte heller tänker på är att en tätare stad med fler invånare är i behov av service. Leveranser, transporter, hantverkare, omsorg med mera.

En tätare stad borde även erbjuda möjlighet till boendetaxa. Moderaterna vill införa boendeparkering i de bostadsområden som saknar bilparkering på den egna fastigheten, som låter boenden parkera under längre tid och till en lägre avgift än besökande.

Dessutom ser vi att det blir allt vanligare att semestra året om med husbil. Därför vill vi ha permanenta ställplatser för husbilar i centrala Sundsvall. Husbilsfolket är som regel en köpstark grupp och finns ingen lämplig ställplats stannar man inte i staden och handeln på andra platser gynnas i stället.

Och apropå året runt. Under vinterhalvåret är det många gånger ett måste att ta bilen – då bussarna inte går på grund av halka. Och cykeln därför inte heller är ett alternativ. Med anledning av det borde planering av mobilitet ske med vinterglasögonen på. Vi kan inte bara planera staden och kommunen för soliga sommardagar.

Ta ställning och dela artikeln