september 15, 2023

Nu kommer Tidöinjektionen – 75 miljoner kronor till Sundsvalls kommun

Idag presenterades de kommunala statsbidragen av Sveriges regering. För Sundsvalls del innebär det 66,1 miljoner kronor i generella statsbidrag samt ytterligare 9 miljoner kronor i riktade statsbidrag.

– Det här är en Tidöinjektion som tydligt visar att regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna och minska risken för neddragningar i den kommunala verksamheten. Sundsvall står inför en rad utmaningar med brister i så väl skola som inom vård- och omsorg, men också i samband med kraftigt ökade investeringar kopplat
till Torsboda varpå statsbidraget är mycket välkommet. Vi sviker inte välfärden, säger Alicja Kapica (M), oppositionsråd.

De riktade statsbidragen motsvarande 9 mnkr går till skola, vård och omsorg samt civilförsvar.

– I Socialdemokraternas Sundsvall klarar inte ens hälften av tredjeklassarna kunskapskraven i nationella provet och Skolinspektionen har behövt komma hit för att rätta till våra tillkortakommanden. Det är för dåligt, men med den här Tidöinjektionen ser vi äntligen en regering på plats som i stället för symbolpolitik faktiskt stärker förutsättningarna för skolan. Det är välfärdspolitik när den är som bäst, säger Oskar Brusell Strid (M), gruppledare.


Kraftiga tillskott till välfärden i höstbudgeten:

Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen.

Förutom de generella statsbidragen föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för 2024, sammantaget ett tillskott på nära 16 miljarder kronor.

De generella statsbidragen fördelas 70/30 till kommuner respektive regioner.

Ta ställning och dela artikeln