juni 14, 2023

Parkeringshus och boendeparkeringar – idag presenterar Moderaterna sitt parkeringspaket

Under de senaste åren har fler och fler parkeringar försvunnit från centrala Sundsvall. Vid dagens stadsbyggnadsnämnd presenterar Moderaterna ett flertal förslag i syfte att förbättra parkeringssituationen.

”Bland annat vill vi bygga ett parkeringshus i området Norra Järnvägsgatan, och – till skillnad från Socialdemokraterna – säger vi parallellt nej till att ta bort fler gatumarksparkeringar”, säger Signe Weiss (M), gruppledare stadsbyggnadsnämnden. ”En tätare stad behöver möjlighet att parkera, men inte bara för besökare, boende, kontorsarbetare, utan också för transporter av varor och tjänster. Samtidigt är det viktigt att mobiliteten fungerar även under vinterhalvåret – alla kan inte jobba hemma, tjänster måste utföras, varor måste kunna levereras”.

I takt med att bilar tar en mer hållbar inriktning och att Sundsvall växer, så måste Sundsvall även fungera för bilister och där är tillgängliga parkeringar en viktig faktor för morgondagens trafikplanering.

”Vi har länge sett en förändring i stadens trafikplanering där bilen som färdmedel prioriteras ned av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Sundsvall måste fungera för alla typer av färdmedel och vi vill se förbättringar för alla typer av trafikslag – oavsett om man vill ta bilen, åka kommunalt, cykla eller gå”, säger Oskar Brusell (M) gruppledare för Moderaterna i Sundsvall.

Ett annat initiativ från Moderaterna som är kopplat till boende i centrala Sundsvall är boendeparkering, något som idag inte erbjuds av Sundsvalls kommun.

”Vi vill införa boendeparkering i de bostadsområden som saknar bilparkering på den egna fastigheten. Ett boendeparkeringstillstånd låter boenden parkera under en längre tid och till en lägre avgift än besökande”, säger Signe Weiss (M).

Ett återkommande känt problem i centrala Sundsvall är bristen på permanenta ställplatser för husbilar.

”Ställplatser är en självklarhet om vi vill att husbilsfolket, året om, ska stanna till i Sundsvall. På så sätt kan de parkera i närheten av butiker och restauranger, vilket ger ökade intäkter till kommunen från turistande husbilar. Av den anledningen lägger vi även ett förslag på att undersöka lämplig plats för permanenta ställplatser”, säger Oskar Brusell (M).

Övriga nämnsinitiativ som presenteras av Moderaterna vid dagens stadsbyggnadsnämnd är att utreda införande av P-skiva eller ett visst antal avgiftsfria timmar per dag på några centrala platser i Sundsvall samt att följa upp hur befintliga pendlarparkeringar och laddplatser för elbilar i nyttjas och var nya kan behövas.

Ta ställning och dela artikeln