Trygghet i vardagen och på jobbet

I Sundsvall ska alla känna sig trygga. Man som kvinna, gammal som ung och privatperson till företagare.

Ett problem som har aktualiserats ytterligare de senaste åren är tryggheten att verka och växa tryggt för våra företagare och den minskade upplevda tryggheten för medborgare i allmänhet. Denna negativa utveckling måste vi ta på allvar. I Moderaternas Sundsvall så implementerar vi direkt ett aktivt trygghetsskapande arbete som i allra högsta grad inkluderar sundsvallsborna och våra företagare. Unga tjejer ska inte behöva känna sig otrygg på kvällarna, unga killar ska inte behöva utsättas för brott och butiksägare ska inte behöva fundera på att stänga igen sin butik på grund av återkommande snatteri, stöld eller skadegörelse.

Vi vill stärka tryggheten som en bestående faktor i våra beslutsunderlag. Eftersom att utveckling gått så långt, är det viktigt att vid varje politiskt beslut se över hur detta kan komma att påverka tryggheten eller om kommunen i samband med exempelvis ett byggprojekt, kan förbättra den upplevda tryggheten. Samhället i stort behöver se trygghetsskapande åtgärder som en viktig faktor i utformningen av våra offentliga miljöer.

En annan viktig del i det trygghetsskapande arbetet är att upprätthålla den allmänna ordningen. Sveriges polistäthet är låg och vi kan inom ramen för kommunens befogenheter, ansöka om att få utöka ordningsvakters befogenheter inom vissa geografiska bevakningsområden, så kallade paragraf 3-områden. Vi vill att kommunen tillsammans med lokalpolisområde Medelpad, genomför en översyn kring behovet av att öka dessa, så att fler ordningsvakter kan verka där det finns betydelse ur en allmän synpunkt.  

Ta ställning och dela artikeln