En ekonomi för framtiden

Grundbulten i Sundsvalls utveckling är en god ekonomisk hushållning

En ekonomi i balans är en förutsättning för att erbjuda Sundsvalls invånare den service de betalar för via skattesedeln. En välskött ekonomi är absolut nödvändigt för att Sundsvall ska stå rustat inför framtiden. Efter snart 8 år med Socialdemokraterna i spetsen, går fortsatt viktiga kärnverksamheter med underskott. Det vill Moderaterna ändra på.

Vi vill att alla nya utgifter ska mötas med motsvarande intäkter, att delar av kommunens tillgångar realiseras och att verksamheten totalt sett årligen effektiviseras. Vi vill lägga ett särskilt fokus på att öka sysselsättningsgraden i kommunen och bjuda in andra aktörer att verka tillsammans med kommunen. Det politiska ledarskapet behöver skicka inbjudande signaler till de företag som dagligen bidrar till kommunens välfärd. I en välmående kommunen finns en mängd olika aktörer som levererar tjänster inom kommunens ansvarsområden.

10 000 fler människor till Sundsvallsregionen
Att kommunen behöver växa för att utvecklas är uppenbart, men att öka antalet människor i sig har inget egenvärde om det inte samtidigt innebär ökad kvalitet, fler förvärvsarbetande och stadsutveckling. Det stärker kommunens ekonomi. Moderaterna har som målsättning att 10 000 fler bosätter sig inom Sundvallsregionen, därför att det är den utvecklingen som staden behöver göra. Det innebär mer byggklar mark, ett rikare kultur- och fritidsliv, en bättre skola och ökad kompetensutveckling.

Sundsvall har goda förutsättningar att vara en del av den gröna industriella utveckling som håller på att ske i Norrland. Miljarder kommer att investeras norr om Gävle och Sundsvall har med sin strategiska placering förutsättning att bli porten till Norrland. Det är en möjlighet vi ska ta tillvara på.

Ta ställning och dela artikeln